Välkommen till Vector Advokater

Hos oss får du kvalificerad rådgivning av advokater engagerade i alla delar av ärendet. Vi har lång erfarenhet inom en rad olika rättsområden. Vårt arbetssätt präglas av lyhördhet, flexibilitet och ett lösningsorienterat förhållningssätt där klientintresset alltid står i centrum. Vi biträder både privatpersoner och företag.

Vector Advokater – En bra advokat vet vilka frågor som är värda att ta strid för.

Andreas Bérczy
Andreas Bérczy
Advokat
Ola Ljunggren
Ola Ljunggren
Advokat
Sadaf Koshiar
Sadaf Koshiar
Advokat
Jakob Frost
Jakob Frost
Advokat
Karin Cronström
Karin Cronström
Assistent
"Utmärkta teoretiska kunskaper, gedigen praktisk erfarenhet, lyssnar på sina klienter och utför sina uppdrag på ett seriöst sätt"

Att Anlita Advokat

Vänd dig till advokat för hjälp

När du behöver juridisk hjälp bör du vända dig till advokat. Advokaten är van vid att finna lösningar på människors personliga och ekonomiska problem. Advokatens hjälp är allsidig och snabb. I många ärenden täcks kostnaden för advokaten av allmän rättshjälp eller rättsskydd genom din försäkring.

Kunnig

Advokaten är expert på juridik. Den som är advokat har 4-5 års universitetsutbildning, minst 3 års juridisk praktik och har godkänts av Advokatsamfundet.

Tillförlitlig

Advokatsamfundets etiska regler ställer höga krav på advokatens yrkesmoral. Detta bidrar till att förstärka din trygghet. Advokaten har absolut tystnadsplikt.

Lojal

Din advokat är fri och obunden och företräder endast dig. Din advokat får inte ta uppdrag som kan strida mot dina intressen. Lojaliteten består även om du skulle tvingas in i ett rättsligt förfarande.

Orädd

Advokaten vågar ta tillvara din rätt mot starkare parter, de må vara myndigheter, företag eller enskilda personer.

Oberoende

Till skillnad från jurister och konsulter knutna till banker, försäkringsbolag, revisionsbyråer, begravningsbyråer och andra ägnar sig advokaten, utan annan sidoverksamhet eller konkurrerande intressen, åt dina problem.

Advokaten är din erfarne bundsförvant. Gå till advokat i tid!

Kontaktuppgifter

Adress
Adresser:
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö

Svedala Trade Center Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Telefon
Telefon:
+46(0)40-18 33 55
Fax
Fax:
+46(0)40-18 33 54
Upp