Advokat Andreas Bérczy

- Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2010

Verksamhetsområde

Fastighetsrätt

 • Fastighets- och bostadsrättstvister
 • Fastighetsöverlåtelser
 • Fastighetsmäklarrätt

Affärsjuridik

 • Företagsöverlåtelser
 • Kommersiella avtal och tvister
 • Fordringsrätt

Brottmål

Familjerätt

 • Vårdnadstvister
 • Familjerättsliga avtal
 • Testamenten
 • Arvstvister

Erfarenhet

 • 2013 – 2016 AAC
 • 2009 – 2013 Advokatfirman Wilensky & Partners
 • 2007 – 2009 Tingstjänstgöring
 • 2004 – 2007 Söderbloms Factoringtjänst
 • 2003 – 2004 Speechly Bircham, London
 • 2000 – 2002 Slaughter and May, London
 • 2001 Solicitor i England och Wales (non-practising)

Utbildning

 • 1998 – 2000 Post-graduate Diploma in Law och Legal Practice Course, College of Law, Guildford, England
 • 1997 jur. kand, Lunds universitet

Språk