Advokat Ola Ljunggren

- Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2007

Verksamhetsområde

 • Brottmål – offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
 • Familjerätt
 • Arv och testamente
 • Allmän praktik

Erfarenhet

 • 2007 Advokat, Malmö
 • 2006 Biträdande jurist på advokatbyrå, Malmö
 • 2005 Tf rådman, Stockholms tingsrätt
 • 2004 – 2005 Extra åklagare, Göteborg
 • 2000 – 2004 Tf hovrättsassessor, hovrättsassessor, biträdande jurist på advokatbyrå, Göteborg
 • 2000 – 2002 Tingsfiskal vid Halmstad och Borås tingsrätt
 • 1999 – 2000 Fiskalsaspirant vid Hovrätten för Västra Sverige
 • 1997 – 1999 Tingsnotarie vid Sunne tingsrätt

Utbildning

 • 1991 – 1995 Juristlinjen, Lunds Universitet
 • 1994 Erasmusstudier i Antwerpen, Belgien (del av juristlinjen)
 • 1995 – 1996 Statsvetenskap, företagsekonomi och nederländska vid Lunds och Göteborgs universitet
 • 1996 – 1997 Mastersutbildning i Europeisk och Internationell rätt vid Vrije Universiteit Brussel

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Tyska
 • Nederländska