Advokat Jakob Frost

- Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2018

Verksamhetsområde

 • Brottmål – offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
 • LVU, LVM, LPT och LRV
 • Utlänningsrätt – asylrätt
 • Konsumenträtt
 • Fastighets- och entreprenadrätt
 • Hyresrätt
 • Allmän praktik

Erfarenhet

 • 2016 – 2019 Verksam vid annan advokatbyrå
 • 2013 – 2016 Tingstjänstgöring, Malmö tingsrätt

Utbildning

 • 2013 Lunds universitet, jur. kand.

Språk

 • Svenska
 • Engelska